Empreses operadores

Les empreses Transports Generals d’Olesa, Autos Castellbisbal i Masats Transports Generals operen amb la plataforma elmeubus.com que permet una gran flexibilitat a l’hora de gestionar els recursos disponibles, optimitzant costos i millorant el servei.